Press "Enter" to skip to content

Stikkord: valg av advokat når man er fornærmet

Må bistandsadvokaten være med i politiavhør?

Når noen blir utsatt for en kriminell handling, kan det å stille i avhør være en vanskelig opplevelse. Som fornærmet har man rett til å velge om man ønsker å stille alene eller sammen med en tillitsperson. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å ha med seg en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede i saken. Deres rolle er å gi fornærmede juridisk hjelp og støtte gjennom hele saken. I noen…