Fritt valg av bistandsadvokat

fritt valg av bistandsadvokat

Mange lurer på om de kan velge den bistandsadvokaten de selv ønsker eller om de må få tildelt en bistandsadvokat. Du kan helt fritt selv velge den bistandsadvokaten du selv ønsker. Så lenge du og den advokaten du selv ønsker er enige om å opprette et klientforhold så er dette uproblematisk. Det man kan møte på som en problemstilling er om du selv må betale for advokatens reiseutgifter dersom du velger en advokat som ikke holder til i ditt distrikt.

Det er mulig at retten aksepterer å oppheve bostedsforbeholdet (ta regningen til advokatens reiseutgifter), men det er også mulig at retten ikke vil gjøre dette. Videre kan det være at advokaten velger ikke å ta betalt for reiseutgiftene sine. Det kan f.eks. være fordi saken er så omfattende at godtgjørelsen totalt sett likevel blir grei.

Det som er viktig er at u kan velge den advokaten du selv ønsker og at du ikke er bundet til å ta den advokaten du har fått tildelt.

Det er også viktig å huske på at hvis du ønsker å velge en spesifikk bistandsadvokat, så må du selv ta initiativ til å kontakte vedkommende. Det er ikke politiets eller rettens ansvar å kontakte den advokaten du ønsker å benytte deg av.

Videre er det viktig å være klar over at selv om du velger en spesifikk bistandsadvokat, så er det ikke sikkert at retten vil oppnevne vedkommende. Hvis oppnevnelsen av den ønskede advokaten vil føre til forsinkelse av betydning for saken, kan retten oppnevne en annen advokat.

Det er også verdt å merke seg at selv om du velger en spesifikk advokat, så vil du uansett måtte forholde deg til reglene om godtgjørelse til advokaten. Det er viktig å gjøre seg kjent med disse reglene før man går videre med saken.

I sum er det altså fullt mulig å velge den bistandsadvokaten man selv ønsker, så lenge man har enighet med vedkommende om å opprette et klientforhold. Det kan imidlertid oppstå noen utfordringer knyttet til kostnader og rettens godkjenning av valget, men disse bør ikke hindre deg i å velge den advokaten du føler er best egnet til å ivareta dine interesser som fornærmet eller etterlatt.