Er vold mot dyr et varsel om vold mot mennesker?

Bistandsadvokat i Mosjøen

I en verden hvor empati og medfølelse er grunnleggende verdier, er det bekymringsfullt å observere at vold mot dyr ofte kan være en indikator på vold mot mennesker. Forskning og observasjoner fra ulike deler av verden har kastet lys over denne dystre sammenhengen, og det er viktig å forstå dybden av problemet for å kunne adressere det på en effektiv måte.

En studie utført ved Politihøgskolen i Oslo av Ragnhild Bjørnebekk påpeker at de som utøver vold mot dyr har en høyere risiko for å utøve vold mot mennesker. Dette er spesielt tydelig i tilfeller av sadistisk vold, hvor det ofte er et mønster av dyremishandling involvert. Empati, som er en buffer mot vold, spiller en sentral rolle i denne sammenhengen. Empati utvikles tidlig hos barn, og forskning viser at barn ofte blir mest skremt av situasjoner hvor andre barn eller dyr er i fare, noe som indikerer en tidlig utvikling av empati både overfor dyr og mennesker.

Videre, ifølge en artikkel fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Veterinærhøgskolen, er det en klar sammenheng mellom vold mot familiens kjæledyr og vold mot barn i samme familie. Dette er spesielt tydelig i familier hvor barn opplever psykisk vold, som latterliggjøring, ydmykelse og trusler.

Flere forskere og fagpersoner har også understreket viktigheten av å ta kriminalitet mot dyr på alvor, både for dyrenes egen skyld og for samfunnets skyld. Forskning på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er voksende, og det er tydelig at mishandling av kjæledyr ofte forekommer i sammenheng med vold i nære relasjoner.

Det er derfor essensielt å forstå at vold mot dyr ikke bare er en isolert handling, men kan være en del av et større voldsmønster som også påvirker mennesker. Ved å adressere og bekjempe vold mot dyr, kan vi også ta skritt mot å redusere vold mot mennesker i samfunnet vårt. Det er viktig å fortsette forskningen på dette feltet og øke bevisstheten rundt problemet for å skape et tryggere og mer empatisk samfunn for alle.

Kilder: