Voldsoffererstatning

Dersom du ønsker å søke om voldsoffererstatning kan du gjøre dette selv eller få hjelp til dette. Det er kontoret for voldsoffererstatning som skal ha søknaden. Der finner du også informasjon om hvordan du søker.

https://www.voldsoffererstatning.no/